Satın Alma Buluşmaları

TEDAR ve KAGİDER iş birliği ile 4 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen Satın Alma Buluşmaları etkinliğinde, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Ertekin, Satın Almalarda ‘’Satın alma ve Etik Kurallar’’ konusunda açılış konuşmaları bölümünde bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

TEİD Akademi Modüler Eğitimleri: “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Program Elementleri”

EĞİTİM İÇERİĞİ Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin en temel yükümlülüğüdür. Bu eğitim katılımcıların “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yer alan tüm kavramlar hakkında geniş bilgi sahibi olmasının yanı sıra etkili ve sürdürülebilir bir Kişisel Veri Uyum Programı yürütülebilmesine,…