Rekabet Temelli İhlaler Webinarı

Rekabet Temelli İhlaler Webinarı 3 Haziran 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız, Kriz dönemleri rekabet hukukunda ayrı öneme sahiptir. Bu dönemlerde şirketler rakipleriyle birlikte “endüstrinin çıkarları amacıyla” gerek kamu ile iletişimde gerekse de krizin rekabet ortamında yarattığı belirsizlikleri en aza indirmek amacıyla rakipleriyle birlikte pozisyon almaya daha meyilli olurlar. Bu girişimler kimi zaman rekabet kurallarıyla uyumlu olabilecekken…

Kriz Zamanlarında İş Dünyasında İnsan Yönetimine Etik Yaklaşımlar Webinarı

Kriz Zamanlarında İş Dünyasında İnsan Yönetimine Etik Yaklaşımlar Webinarı 10 Haziran 2020 Çarşamba  Değerli Paydaşlarımız Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görülmesini takiben, Mart 2020 itibariyle, kurumlar işveren olarak faaliyetlerini sürdürebilmek adına iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler yapma çabasına girdiler. Bu değişikleri sürekli olarak gözden geçirip gerekli durumlarda yeniden yapılandırarak etkinliklerini korumak da öncelikli gündemleri arasında yer…

Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler Webinarı

Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler 12 Haziran 2020 Cuma Değerli Paydaşlarımız, Son yıllarda dünyada global şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri de çeşitlilik. Farklı cinsiyetlerden, jenerasyonlardan, kültürlerden gelen insanlardan oluşan takımların daha yaratıcı, yenilikçi olduklarını araştırmalar gösteriyor. Günümüzde şirketler, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” yaklaşımı doğrultusunda çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan; kültürel ve kişisel farklılıklara…