İhbar ve Danışma Hatlarında Yeni Teknolojilerin Kullanılması” Etkinliğimiz Gerçekleşti!

İş etiği kavramının ve kurumsal uyumun önemi ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, buna bağlı olarak da etik ve uyum kültürüne ve sistemlerine yatırım yapan şirket sayısında artış gözlemlenmektedir.   Bu minvalde, etik ve uyum politikalarını oluşturan şirketler, etik ve uyum ihlallerini önleyebilmek ve tespit edebilmek için ihbar ve danışma hatları kurmaktadır. Bu…