“Seminar on Anti-Corruption Compliance in Turkey” etkinliğimiz 18 Haziran 2019 günü gerçekleştirildi.

Breeding Henry Baysan PC ev sahipliğinde düzenlenen “Seminar on Anti-Corruption Compliance in Turkey” etkinliğimiz 18 Haziran 2019 günü gerçekleştirildi. Etkinlikte Amerikan “Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve Türk Hukukuna Etkileri” konusu ele alındı. İkinci bölümde ise “İngiltere Rüşvet Yasası (UKBA) ve Türk Hukukuna Etkileri” konuşuldu. Açılış Konuşması: Av. Ertuğrul Onur (TEID)…