TEİD & Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ortak etkinliği – “Karşılaştırmalı Mevzuatta Etik ve Uyum ile Üçüncü Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi”

  Etik ve İtibar Derneği & Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ortak etkinliği kapsamında, 7 Haziran 2018 tarihinde TEİD Yönetim Kurulu üyelerinden Av.Altuğ Özgün ve Fikret Sebilcioğlu ile Karşılaştırmalı Mevzuatta Etik ve Uyum ile Üçüncü Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi’ konuları incelendi.    Bu çerçevede;  Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Karşılaştırmalı Bakış,  Üçüncü Taraf…