Globethics.net Küresel Yarışması 2015

Ana tema “Sorumluluk sahibi liderlik”tir. Dünya çapında, politik hayatta, iş dünyasında, eğitim sektöründe, sivil toplum örgütlerinde, dini kuruluşlarda, ailelerde, medya kuruluşlarında, liderlere olan güven görev istismarından, yolsuzluktan, sorumluluk ve güvenilirlik eksikliğiden sarsılmaktadır. Bir diğer taraftan, pek çok lider görevlerini sorumluluk duygusuyla icra ederler.Katılımlar konuya etik ve değerler bazında bir bakış açısıyla yapılmalıdır. Katılımların kati ve…