Av. Kemal Altuğ Özgün

TEİD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Astellas Pharma Etik ve Uyum Direktörü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Altuğ Özgün, aynı üniversitede devam ettiği Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisansının ardından, mesleğine Özgün hukuk bürosunda serbest avukat olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Eastpharma/Deva Holding hukuk müşaviri/yönetim kurulu üyesi ve Beckman Coulter’da hukuk ve uyum yöneticisi olarak görev yapan Altuğ Özgün, kariyerine yakın zamana kadar Sandoz(Novartis) Hukuk ve Uyum Müdürü olarak devam etmiştir.
Altuğ Özgün halen Astellas Pharma’da Etik ve Uyum Direktörü olarak çalışmaktadır. Kendisinin başlıca ilgilendiği alanlar: rüşvetle mücadele kanunları, sağlık sektörü uyum programları, şirketler hukuku, iş hukuku, beyaz yaka suçları, iç soruşturmalar ve kişisel verilerin korunması hukukudur.


Dr. Bahar Karacar

Bahar Karacar 1998 yılında İstanbul Fransız Pierre Loti Lisesi’den mezun olduktan sonra Paris’e üniversite öğrenimi için gitmiştir. 

2004 senesinde Paris 2 Panthéon-Assas Üniversitesi’nde «Uluslararasi Ekonomi» eğitimini bitirdikten sonra sırasıyla, Paris 1 Panthéon La Sorbonne Üniversitesi’nde 2005 senesinde «Uluslararası Ticaret Masterı» ve ardından 2006 senesinde Paris 2 Panthéon Assas Üniversitesi’nde  «Jeostrateji, Küreselleşme ve Kalkınma Master Programı»ndan mezun olan Bahar Karacar 2012 senesinde ise Ekonomi Doktorasını Paris 1 Panthéon La Sorbonne Üniversitesi’nde başarıyla sunmuş ve  mezun olmuştur. 

Dr. Bahar Karacar 2014 senesinde çalışmaya başladığı TEİD Etik ve İtibar Derneği’nde Turkish Integrity Center of Excellence (TICE) projesi koordinatörlüğü ve TEİD Akademi eğitimleri koordinatörlüğü görevlerini üstlenmektedir.


Cansu Kızılkaya

Etik ve İtibar Derneği’nde İletişim Uzmanı olarak görev almaktadır. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde AB Yönetişimi alanında “Affaires Publiques: Gouvernance Européenne” konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Cansu Kızılkaya , özellikle iş etiği konusundaki farkındalığın artması, gençlere etik eğitimi gibi konular üzerinde çalışmaktadır.


Av. Cihan Altuntuğ

Coca Cola İçecek Türkiye Hukuk Müşaviri

Cihan Altuntuğ, 2008-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde hukuk okuduktan sonra 2015-2016 yılları arasında yine aynı alanda ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014-2018 yıllarında Novartis grupta Sandoz İlaç bünyesinde görev yapmış, mevcut görevleri arasında özellikle iş hukuku süreçlerinin yürütülmesinden, dava yönetiminden ve iç soruşturmaların tüm süreçlerinden sorumlu olmuştur. Daha sonraları 2018 yılında CCI ailesine katılarak rekabet hukuku ve uyum süreçlerinden başlıca sorumlu olmak üzere, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği düzenlemeleri ile üçüncü taraf ilişkilerinin yönetimi, e-ticaret, fikri mülkiyet, sözleşmeler ve şirketler hukuku alanlarında da çalışmaktadır.


Deniz Alev Erkanol

Pazarlama Uzmanı

Deniz Erkanol, Marmara Üniversitesi’nde Fizik bölümü mezun olup aynı üniversitede Halkla İlişkiler ve Marka Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Astellas Pharma’da pazarlama departmanında 2.5 yıl çalışmış, bu dönemde Pazarlama Stratejileri ve Marka Yönetimi, Pazarlama Etiği, Tüketici Satın Alma Davranışı Psikolojisi ve Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya alanlarında yoğunlaşmıştır.

Halen Note Cosmetics şirketinde Pazarlama Uzmanı olarak çalışan Erkanol, Etik ve İtibar Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Etik ve Uyum Yöneticiliği Sertifika Programı ile İstanbul Business School Mastering Marketing MBA programlarını bitirmiştir.


Fikret Sebilcioğlu,

SMMM, CFE, TRACE Anti-Bribery Specialist

TEİD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık

Cerebra Muhasebe Denetim ve Danışmanlık Firması’nın yönetici ortağıdır. Muhasebe, bağımsız denetim, finansal raporlama, iç kontroller, adli muhasebe ve suistimal denetimleri ile uyum programları konularında 20 yıldan daha fazla tecrübeye sahiptir.

Türkiye’de yerleşik birçok uluslararası şirkete UFRS, U.S. GAAP, iç kontroller, iç denetim ve Sarbanes & Oxley Kanunu’na uyum alanlarında hizmet vermiştir. İç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması ile operasyonel etkinliklerinin test edilmesi; iç denetim mekanizmasının tasarlanması ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; finansal raporlama sistemlerinin ve raporlama paketlerinin tasarlanması ile muhasebe politika ve prosedürlerinin oluşturulması konularında spesifik tecrübeye sahiptir.

2009 yılından itibaren beyaz yakalı suistimalleri, varlıkların kötüye kullanılması, rüşvet, fatura komisyonları (kickback), hileli finansal tablolar, Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act kanunlarına uyum ile karmaşık adli muhasebe alanlarında birçok hassas projeler yönetmiştir. Ayrıca rüşvet ile mücadele programları, kurum içi inceleme programları ile etik ve uyum programlarına ilişkin projelerde yer almıştır.

Ağırlıklı olarak beyaz yakalı suistimal vakaları, şirket alımları sonrasında ortaya çıkan ihtilaflar, suistimal incelemeleri ve karmaşık finansal ve muhasebe konularında birçok uluslararası ve yerel hukuk bürolarına, ceza ve medeni hukuk davalarını ilişkin danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca ICC kurallarına göre yürütülen tahkim davalarına konu olan ihtilaflara ilişkin projelerden yer almıştır.

Cerebra’dan önce, PwC İstanbul ve Rotterdam ofislerinde 1993-2008 yılları arasında çalışmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE), TRACE Yolsuzlukla Mücadele Uzmanlığı ve KGK Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Birçok sivil toplum örgütünde aktif bir şekilde görev almaktadır. Etik ve İtibar Derneği ve ACFE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD Denetim Kurulu üyesidir.


Av.Göksel Keskin

2004 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Göksel Keskin, mesleğine serbest avukat olarak başlamış ve 2008 yılında kurduğu hukuk bürosunda mesleğine faal olarak devam etmektedir.
Kendisi  ağırlıklı olarak iş hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta,  ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2016 yılından buyana öğretim görevlisi olarak Fikri Mülkiyet derslerini vermektedir.


Hümeyra Boztunç

Allianz Sigorta A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Yöneticisi

02 Nisan 1982 İstanbul doğumlu, evli ve ikiz annesi olan Hümeyra Boztunç, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Bankacılık operasyonları ve uyum risk yönetimi alanında toplam 13 yıllık iş tecrübesi bulunuyor. Allianz Sigorta A.Ş.’ye katılmadan önce 10 yıl ING Bank A.Ş’de çeşitli pozisyonlarda çalışmış olup son 5 yılında Uyum Risk Yönetimi Yönetmeni olarak görev almıştır. Yolsuzlukla mücadele, uluslararası yaptırımlar, satış uyum, çıkar çatışması yönetimi, sermaye piyasası uyumu gibi uyum politikaları ve etik ilkeler konusunda eğitim, danışmanlık, izleme ve kontrol alanlarında uzmanlaşmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı bulunmakta ve 2016 yılından itibaren Allianz Sigorta A.Ş’de çalışmaktadır.


Pınar Özercan

Yasal Uyum Yöneticisi Ford Otomotiv Sanayi A.ş.

31.03.1980 Eskişehir doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Eskişehir, lise eğitimimi ise Ankara’da tamamladı. 1997-2001 yıllarında Ankara Üniveristesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2002 yılında İngiltere’ye dil eğitimi ve yüksek lisans eğitimi için gitti. 2004-2005 tarihlerinde, Nottingham University Taught Masters Scholarships programı ile Nottingham University Uluslararası Ticaret Hukuku alanında LLM derecesi aldı. Anadolu Üniversitesi Özel Hukuk ABD’de Doktara çalışması devam etmektedir.

2006-2007 yıllarında Taboğlu & Demirhan Hukuk Bürosunda Avukatlık Stajını tamamladı. 2007 yılında Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başladığı Ford Otosan’daki görevine Yasal Uyum Yöneticisi olarak devam etmektedir.


Salim Kadıbeşegil

1954 Ankara doğumlu olan Salim Kadıbeşegil, 1977 yılında Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına 1975 yılında önce Demokrat İzmir daha sonra da Günaydın gazetelerinde muhabirlik ve sayfa sekreterliği ile başlayan Kadıbeşegil, 1978’de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda Basın Müşaviri olarak görev yaptı. 1979-1981 yılları arasında Washington D.C.’de Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşavirliği’nde Basın Ataşe Yardımcısı  statüsünde “diplomat” olarak çalıştı. 1982 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Kadıbeşegil, 1984 yılında İzmir Turyağ/Henkel’de Halkla İlişkiler Müdürü ve Pazarlama Koordinatörlüğü görevini bir arada sürdürdükten sonra 1988 yılında, Alman Hipp-Werk şirketinin bir ortaklık yatırımı olan  Hippsan’da Genel Müdür olarak görev yaptı. 1990 yılında stratejik iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketi ORSA’yı kuran Kadıbeşegil, halen Kurumsal İtibar Yönetimi ve Stratejik İletişim Yönetimi alanında hizmet veren bu şirketin Kurucu  Başkanı olarak görev yapıyor. Stratejik İletişim Yönetimi alanında akademik ve profesyonel birikimi ve yüksek referansları bulunan Kadıbeşegil, Kurumsal İtibar Yönetimi kavramının ülkemizde tanınması ve yer etmesine öncülük ediyor.


Tayfun Zaman

TEİD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Reanda Turkey Head of Compliance

 Turkish Integrity Center of Excellence ve Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi’nin kurucusu, OECD Yolsuzlukla Mücadele Bölgesel Danışma Kurulu üyesi, Free Enterprize and Democracy Network Danışma Kurulu ve B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü üyesi olan Tayfun Zaman, yolsuzlukla mücadele ve uyum yönetimi alanında iki kitap ve onun üzerinde rehberin yazarıdır.

Ukrayna İş Etiği ve Uyum Kolektif Eylem Merkezi (UNIC) stratejiden sorumlu danışmanı olarak hizmet veren Zaman, aralarında Birleşmiş Milletler, OECD ve B20’nin de bulunduğu birçok uluslararası ve ulusal platformda uyum risklerinin yönetimi, yolsuzluğun sosyo-ekonomik etkileri, özel sektörde yolsuzlukla mücadele yöntemleri konusunda konuşmalar yapmaktadır.

Zaman, Kurucu genel sekreteri olduğu Etik ve İtibar Derneği’nin 4. Dönem yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.


Av.Uğur Değirmenci

2004 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uğur Değirmenci mesleğine uluslararası kurumsal firmalarda yurtiçi ve yurtdışında hukuk müşaviri görevleri yürütmüş; özellikle etik ve uyum konularında uluslararası yöneticilik tecrübesi kazanmıştır. 2018 yılında çalışmalarını serbest mecrada yürütebilmek amacıyla halen ortağı olduğu Keskin & Değirmenci  Ortak Avukatlık Bürosuna katılmıştır. Özellikle perakende, dağıtım ağları, elektronik ticaret, rekabet, kişisel verilerin korunması ile genel olarak uluslararası yolsuzluk hukuku ile uyum konularında çalışmalar yapmaktadır.