TEİD “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum” Çalışma Grubu kapsamında “Veri İhlalleri ve Siber Güvenlik” konulu üçüncü etkinliğimiz Kurumsal Üyemiz EY Türkiye ev sahipliğinde, konuşmacılarımız Siemens Türkiye Hukuk Müşaviri Av. Hande Kıstak, Allianz Türkiye Uyum Görevlisi Nevra Uğurlu, EY Türkiye Forensic Technology Lideri Can Genç’in katkıları ve TEİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışma Grubu Lideri Av. Altuğ Özgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirdik.

Bu etkinliğimizde hem mevzuatın getirdiği sorumlulukları, hem şirketlerin bu ihlalleri indirgemek için kurguladığı mekanizmaları, hem de danışman firmaların şirketlere bu konuda sağladıkları teknik ve stratejik desteklerini konuşup tartıştık.

Yoğun katılım ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikteki tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.