İş Etiğinin Şirket Verimliliğine Etkisi

İş etiğinin ve etkin etik yönetiminin şirket verimliliğine olan etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Etiğin kurumsal verimliliğe olan etkisi iki ana kategori altında toplanabilir: İş etiğine uygun davranışın şirkete olan direkt faydaları Etik dışı davranışların önlenmesi ve etik riskleri yönetmek suretiyle gelen faydalar     İş etiğinin şirkete faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güçlü bir şirket itibarının…

Details

İlk adım: Etik Kodu’nu Yazmak

Globalleşmenin dünyayı küçültmeye başladığı 1990’lı yılların başı iş etiğinin de gündemlerimizdeki yerini almaya başladığı yıllar oldu. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim dünyayı eskiden olduğundan çok daha küçük bir yer haline getirdi ki bu da şirketler ve topluluklar arasındaki etkileşimin artmasına sebep oldu. Çok uluslu girişimler ve uluslararası inisiyatifler yolsuzlukla mücadele ve iş etiği konularında ortak bir…

Details

Etik İhlali Değerlendirme Diagramı

İş yerimde karşılaştığım bir durumun uyum kodumuza, hatta hukuka aykırı olabileceği ile ilgili şüphelerim var ama emin de olamıyorum.

Ne yapmalıyım?

 

İş Dünyasının Küresel Tehlikesi: Çalışanların yaptıkları Suistimaller

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE) ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI SUİSTİMALLERE İLİŞKİN 2014 RAPORUNU YAYINLADI Suistimal iş dünyasının kanserli hücreleri gibi. Hiç bir ayrımcılık gözetmeden her zaman ve yerde ortaya çıkabiliyor. Mücadele noktasında alınan kontroller suistimalin etkilerini azaltsa da hiç bir kurumun bu tehlikeden tamamen kurtulması mümkün değil. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) çalışanların yaptıkları suistimallerin…

Details

G20 Hakkında

Türkiye, dönem başkanlığını yapacağı G20 için hazırlıklarını sürdürüyor.

G20 ile birlikte toplanan B20 (The Business 20), C20 (The Civil Society 20), T20 (The Think Tank 20) de kendi cephelerindeki hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Gelin G20’nin ne olduğunu hatırlayalım…

Details