T.I. Exporting Corruption Raporu Yayınlandı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine, Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi OECD Sözleşmesi  uluslararası ticaretin daha şeffaf ve rekabetçi bir platformda sürdürülebilmesi amacını taşımaktadır. Sözleşmenin tarafı olan 41 ülke dünya ihracatının 2/3’ünü gerçekleşmektedir. Sözleşmeye taraf ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusundaki denetim ve takip yetkisi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’na verilmiştir. Transparency International ise taraf ülkelerin sözleşmenin uygulanması…

Details

OECD Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Raporu Yayınlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” ne uyumun değerlendirildiği “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”, Türkiye’nin uluslararası işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet uygulamalarıyla mücadele sözleşmesinin uygulama seviyesine ilişkin saptamaların yer aldığı raporunu açıkladı.

Details

İş Etiğinin Şirket Verimliliğine Etkisi

İş etiğinin ve etkin etik yönetiminin şirket verimliliğine olan etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Etiğin kurumsal verimliliğe olan etkisi iki ana kategori altında toplanabilir: İş etiğine uygun davranışın şirkete olan direkt faydaları Etik dışı davranışların önlenmesi ve etik riskleri yönetmek suretiyle gelen faydalar     İş etiğinin şirkete faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güçlü bir şirket itibarının…

Details

İlk adım: Etik Kodu’nu Yazmak

Globalleşmenin dünyayı küçültmeye başladığı 1990’lı yılların başı iş etiğinin de gündemlerimizdeki yerini almaya başladığı yıllar oldu. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim dünyayı eskiden olduğundan çok daha küçük bir yer haline getirdi ki bu da şirketler ve topluluklar arasındaki etkileşimin artmasına sebep oldu. Çok uluslu girişimler ve uluslararası inisiyatifler yolsuzlukla mücadele ve iş etiği konularında ortak bir…

Details